Gue Pequeno - Sinatra

14 Septembre 2018
A Venir : Rohff - La Force / Maska - Dos A Dos / Mac Tyer - Booska Bendo /[01] Hugh Guefner
[02] Trap Phone
[03] Borsello
[04] 2%
[05] Bling Bling (oro)
[06] Claro
[07] Bastardi Senza Gloria
[08] Bam Bam
[09] Sobrio
[10] Babysitter
[11] Modalita Aereo
[12] Hotel

Telecharger  -  sur Itunes

Gue Pequeno - Gentleman
Gue Pequeno - Vero